Gizlilik bildirimi

Kişisel verilerin korunması bizim için önemlidir. Aşağıda, web sitemizi kullanımı sırasında kişisel verilerin toplanması hakkında bilgilendirmekteyiz. Kişisel veriler, sizinle kişisel olarak ilişkilendirilebilen tüm verilerdir, örneğin isim, adres, e-posta adresleri, kullanıcı davranışı gibi. Verilerinizin, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak manipüle ve imha edilmesine, kaybolmasına veya yetkisiz kişiler tarafından erişimine karşı kapsamlı teknik ve operasyonel önlemler aldık. Güvenlik önlemlerimiz, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve teknolojik ilerlemeye uyarlanmaktadır.

1 Veri işlemeden sorumlu

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (DSGVO) madde 4, fıkra 7 uyarınca veri işlemeden sorumlu kuruluş:
AIK Flammadur Brandschutz GmbH  ve svt Holding GmbH, Glüsinger Straße 86, 21217 Seevetal (künyemize bakın Künye).

2 Veri koruma yetkilisi ile iletişim

Veri koruma ile ilgili sorularınız için, lütfen veri koruma yetkilimizle görüşünüz:
Christopher Schewior
c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
E-posta: datenschutz@svt.de datenschutz@svt.de

3 Verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanağı

Kişisel verileriniz, yalnızca siz bizzat, örneğin iletişim formunu doldururken bize bunu beyan ederseniz toplanacaktır. Dolayısıyla, biz bu verileri, yalnızca siz onları girerken söz konusu olan amaç doğrultusunda kullanırız. Diğer amaçlar için kullanım ise, yalnızca bu konuda açık bir bildirimin ardından veya sizin onayınızı aldıktan sonra yapılır, Genel Veri Koruma Tüzüğü (DSGVO) madde 6, fıkra 1, bent a). Belli bazı durumlarda, kişisel veriler, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f'de belirtilen meşru menfaat esasında kullanılacaktır (bkz. gizlilik bildirimi, madde 4).

4 DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca bir meşru menfaat esas alınarak veri işlenmesi

DSGVO madde 6, paragraf 1, bent f uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:

4.1 Web sitemizi ziyaret ederken kişisel verilerin toplanması

Web sitemiz yalnızca bilgilenme amacıyla kullanıldığında, yalnızca tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel verileri topluyoruz. Web sitemizi incelemeye başladığınızda, sitemizi size görüntüleyebilmemiz ve onun kararlı ve güvenli kalmasını sağlayabilmemiz için, teknik açısından gerekli olan şu verileri topluyoruz.

- IP adresi, sorgu tarihi ve saati, Greenwich Ortalama Saati’ne (GMT) olan saat dilimi farkı, istek içeriği (somut sayfa), erişim durumu / HTTP durum kodu, her defasında aktarılan veri miktarı, isteğin geldiği web sitesi, tarayıcı, işletim sistemi ve tarayıcı yazılımının arabirimi, dili ve sürümü.

Sorumlu kuruluşun, kendisinin İnternet’teki varlığının kusursuz bir şekilde sunulmasında ve bunun yanı sıra web sitesinin kararlı ve güvenli kalmasının sağlanmasında meşru menfaati vardır.

4.2 Web sitesi analizi

Web sitemizi analiz etmek ve optimum seviyeye getirmek için, aşağıda yer alan çeşitli hizmetleri kullanmaktayız. Bu sayede, örneğin sitemizi kaç kişinin ziyaret ettiğini, en çok hangi bilgilerin talep edildiğini veya kullanıcıların web hizmetimizi nasıl bulduklarını analiz edebilmekteyiz. Bu bağlamda, diğerlerinin yanı sıra ilgili kişinin hangi web sitesinden (yönlendiren olarak adlandırılır) geldiği, ilgili web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın hangi sıklıkta çağrılıp, bu alt sayfanın ne kadar süre incelendiği hakkında veriler toplarız. Bu ise bize, sayfamızı kullanıcı dostu bir şekilde tasarlayıp geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, her bir kullanıcıyı kişisel olarak tanımlamak üzere toplanmamaktadır. Bu bağlamda veriler, yalnızca anonim olarak veya en fazla rumuz kullanarak toplanmaktadır. Bu konudaki yasal dayanak, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f’dir.
Sorumlu kuruluşun meşru menfaati, kendisine ait web sitesinin, web sitesi analiz programları üzerinden optimum seviyede sunulmasında bulunmaktadır.

Google Analytics

Bu web sitesi için Google Inc. şirketinin (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD) Google Analytics adlı web analiz servisi kullanılmaktadır. Kullanım, Universal Analytics işletim türünü içerir. Bununla kullanıcı kimlik numaralarına rumuzlar atanarak, çok sayıda cihaz arasında, verilerin, oturumların ve etkileşimlerin incelenmesi ve bir kullanıcının cihazlar üstü etkinliklerinin analiz edilmesi mümkün olmaktadır.

Google Analytics, web sitesi kullanımının analizini sağlayan çerezler kullanır. İşbu web sitesini kullandığınızda, ilgili çerez tarafından oluşturulan veriler, genellikle ABD'de bulunan bir Google sunucusuna gönderilip, orada saklanır. Bu web sitesinin IP anonimleştirme özelliğini etkinleştirdiğinizde, söz konusu gönderimden önce IP adresiniz Google tarafından AB üyesi ülkelerde veya Avrupa Ekonomi Alanına taraf ülkelerde kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda, IP adresiniz Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılıp orada kısaltılacaktır. Google Analytics tarafından, tarayıcınızdan aktarılan IP adresiniz, Google'a ait diğer bilgiler ile bir araya getirilmez. Google bu bilgileri, bu web sitesi sahibinin adına, web sitelerini nasıl kullandığınızı değerlendirmek ve web sitesi operatörlerine web sitesi etkinlik raporlarını bildirebilmek ve ayrıca web sitesi kullanımı ve internet hizmetleri ile ilgili diğer hizmetleri sağlayabilmek için kullanacaktır. Veri işlemedeki meşru menfaatimiz, bu amaçlar doğrultusundadır. Google Analytics kullanımı için yasal dayanak, Tele Medya Kanunu (TMG) madde 15, fıkra 3 veya DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f’dir. Tarafımızdan gönderilen ve çerezlere, kullanıcı adları (örn. kullanıcı kimlik no) veya reklam kimlik no ile ilişkilendirilen veriler, 14 ay sonra otomatik olarak silinecektir. Saklama süresinin sonuna ulaşılan verilerin silinmesi, ayda bir kez otomatik olarak yapılır. Kullanım koşulları ve gizlilik bildirimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html veya şurada https://policies.google.com/?hl=de

Tarayıcınızda gerekli ayarları seçerek, çerezlerin kendi bilgisayarınızda kurulumunu engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm işlevlerini tam kapsamıyla kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Ayrıca, ilgili çerez tarafından oluşturulan bu web sitesini kullanımınıza ait bilgilerin (IP adresiniz de dahil olmak üzere), Google'a gönderilip orada işlenmesini engelleyebilirsiniz, bunun için yapmanız gereken, şu linkte bulunan tarayıcı eklentisini indirip, kurulumunu sağlamanız olacaktır: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Devre dışı bırakma çerezleri, bu web sitesini gelecekte ziyaret ettiğinizde verilerin toplanmasını önler. Kullandığınız tüm cihazlarda Universal Analytics işlevini engellemek için, kullandığınız tüm sistemlerde devre dışı bırakma işlemini yapmanız gerekir. Buraya tıklarsanız, devre dışı bırakma çerezi çalışmaya başlar: <a href="javascript:gaOptout()"><strong>Google Analytics deaktivieren</strong></a></p>

Sorumlu kuruluşun meşru menfaati, kendisine ait web sitesinin kullanımının analizindedir.

4.3 Reklamcılık

Kullanıcılarımızı, ilgi alanlarına yönelik reklamlar ile hitap etmek için pazarlama amaçlı çerezler kullanmaktayız. Ayrıca, bir reklamın yayımlama olasılığını sınırlamak ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek için de çerezler kullanıyoruz. Bu bilginin, örneğin reklam iletişim ağları gibi üçüncü taraflarla paylaşma hakkı mevcuttur. Bu konudaki yasal dayanak, DSGVO madde 6, fıkra 1, a ve f bentleridir. Doğrudan pazarlamanın meşru menfaati, veri işleme ile takip edilen amaçlarda bulunmaktadır. Böylesi reklamcılık amaçları için verilerinizin işlenmesine, her istediğiniz an itiraz etme hakkına sahipsiniz. Aşağıda size, ilgili hizmetler için devre dışı bırakma seçeneklerini sunacağız. Alternatif olarak, tarayıcınızın ayarlarında çerez oluşturulmasını önleyebilirsiniz.

4.4 Çerezlerin kullanımı

Web sitemizi kullandığınızda, çerezler oluşturulup, bilgisayarınızda saklanır. Çerezler, kullandığınız tarayıcınıza atanarak sabit diskinizde saklanan küçük metin dosyalarıdır ve bu dosyalar, çerezi oluşturan sitenin belirli bilgileri ile beslenir. Çerezler, programları çalıştıramaz veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmaz. Bunlar, İnternet’in genel olarak daha kullanıcı dostu ve etkili olmasını sağlamaya dönük hizmet eder.

Çerezleri kullanarak kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanağı, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f vermektedir. Sorumlu kişinin, kendisine ait web sitesinin kullanıcı dostu ve etkili tasarımında meşru menfaati bulunmaktadır.

Bu web sitesi, kapsamları ve işlevleri aşağıda açıklanan şu çerez türlerini kullanmaktadır:

Geçici çerezler
Tarayıcınızı kapattığınızda, bu çerezler otomatik olarak silinir. Burada özellikle oturum çerezlerini sayabiliriz. Oturum çerezleri, tarayıcınızdan gelen çeşitli isteklerin ortak oturuma atanabileceği bir oturum kimliği saklar. Bu sayede, web sitemize döndüğünüzde bilgisayarınızın tekrar tanınması mümkün olmaktadır. Oturumunuzu kapattığınızda veya tarayıcınızdan çıktığınızda, oturum çerezleri silinir.

Kalıcı çerezler
Bu çerezler, çerezlerin özelliğine bağlı olarak farklılık gösterebilecek şekilde,  belirlenmiş bir süre geçtikten sonra otomatik olarak silinir. Çerezleri, her istediğiniz an tarayıcınızın güvenlik ayarlarında silebilirsiniz.

Çerez oluşumunun önlenmesi
Tarayıcı ayarlarınızda, çerez oluşumunu dilediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz, örneğin üçüncü taraf çerezlerini veya tüm çerezleri kabul etmeyi reddedebilirsiniz. Ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm işlevlerini tam kapsamıyla kullanamayacağınızı belirtmek isteriz.

4.5 Sosyal eklentiler ve sosyal medya kullanımı

Bu web sitesi sosyal medya sağlayıcılarına bağlantılar içermektedir. Bunlar, sağlayıcıların sosyal eklentileri olmayıp, hiç bir kişisel verinin otomatik olarak aktarılmadığı linklerdir.

Google Haritalar
İşbu çevrimiçi hizmetin içine, YouTube veya Google Haritalar gibi Google'dan gelen içerikler (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD) yerleştirilmektedir. Bu, söz konusu içeriklerin sağlayıcılarının (bundan böyle "üçüncü taraf sağlayıcı" olarak anılacaktır) kullanıcıların IP adresini algılamalarını gerektirmektedir. Çünkü IP adresi olmadan içerikleri ilgili kullanıcının tarayıcısına gönderemezler. Dolayısıyla, bu içeriklerin sunumu için IP adresi gereklidir.  Biz, bu IP adreslerini yalnızca kendi içeriklerini sunmak için kullanan sağlayıcılardan yararlanmaya gayret etmekteyiz. Ancak, bu üçüncü taraf sağlayıcıların IP adreslerini istatistiksel amaçlar doğrultusunda kullanması üzerine herhangi bir etkimiz yoktur. Eğer böylesi bir eylemin farkına varırsak, kullanıcıları bu konuda bilgilendirmekteyiz. Bu konudaki yasal dayanak, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f’dir. Çevrimiçi hizmetimizin analizi, optimizasyonu ve randımanlı işletilmesinde meşru menfaatimiz bulunmaktadır.

AddThis
Web sitemizde AddThis'i de kullanmaktayız. AddThis, web sitemizi, sizin kişisel düşüncenize göre ilgileneceğini öngördüğünüz kişilere tavsiye etmek için kullanabileceğiniz bir “Bir arkadaşına söyle” özelliği sunar. Bunu yapmak için, "Bir arkadaşına söyle" formuna kendi e-posta adresinizi ve web sitemizi tavsiye etmek istediğiniz kişinin e-posta adresini girmelisiniz. Bundan başka, kişisel bir ileti de girebilirsiniz Gönderdiğiniz bildirimden kendinizin sorumlu olduğunu ve girdiğiniz verilerin, 1595 Spring Hill Rd Suite 300 Vienna, VA 22182, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan AddThis LLC şirketine aktarılacağını ve orada işleneceğini lütfen unutmayın. “AddThis" kullanılması, çerezlerin kullanımını gerektirir. Bu süreçte oluşturulan veriler de (örneğin kullanım zamanı veya tarayıcı dili gibi), yine 1595 Spring Hill Rd Suite 300 Vienna, VA 22182, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan AddThis LLC şirketine aktarılacak ve orada işlenecektir. AddThis LLC şirketinin kişisel verilerin korunması ile ilgili önlemleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.addthis.com/privacy adresini ziyaret edin. AddThis’ten, özellikle, işlenen verilerin türü ve kullanım amacı hakkında veriler alırız. Söz konusu veriler, tarafımızdan işlenmemektedir. "AddThis" butonuna tıkladığınızda, AddThis LLC tarafından veri işlenmesini kabul etmiş olursunuz. Bu bağlamda, "devre dışı bırakma çerezlerini" ayarlayarak verilerin kullanımına itiraz etmek mümkündür. Daha fazla bilgi, www.addthis.com/privacy adresinde bulunabilir. Bu konudaki yasal dayanak, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f’dir. Bu kapsamda, çevrimiçi hizmetimizin yaygınlaştırılmasında meşru menfaatimiz vardır.

5 Veri aktarımı ve alıcılar veya alıcı kategorileri

Kişisel verileriniz, prensip olarak üçüncü kişilere aktarılmaz; veri aktarımı ancak, bizim yasal olarak bunu yapmaya zorunlu kılınmış olmamız halinde veya sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle veya sizin tarafınızca önceden açık bir şekilde söz konusu işleme onay vermeniz halinde gerçekleşir.

6 Saklama süresi

Veri işlemenin amacı veya yasal saklama süreleri sona erdiğinde, topladığımız kişisel veriler silinir.

7 İlgili kişinin bilgi sağlama yükümlülükleri hakkında bilgi

Web sitemizi kullandığınızda, sizin şahsınıza, yasal veya sözleşme kaynaklı herhangi bir bilgi sağlama yükümlülüğü oluşmaz.

8 Profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar verme

DSGVO madde 22 uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar verme işlemi yapılmaz.

9 Haklarınız

Kişisel verilere ilişkin olarak, tarafımıza karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

9.1 Genel haklar

Bilgilendirme hakkına, verilerin düzeltilmesi, silinmesi, işlenmesinin sınırlandırılması ve bunların yanı sıra verilerin işlenmesine ve aktarılmasına itiraz hakkına sahipsiniz. Eğer verilerin işlenmesi sizin onayınıza dayanıyorsa, geleceğe dönük olarak bunu iptal etme hakkına sahipsiniz.

9.2 Meşru menfaat nedeniyle veri işlemede haklar

Kendi özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent e (kamu yararına veri işleme) veya DSGVO madde 6, fıkra 1, bent f (meşru menfaati koruma amacıyla veri işleme) esas almak suretiyle, şahsınızla ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesine, DSGVO, madde 21, fıkra 1 uyarınca, her istediğiniz an itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu hak, aynı zamanda bu hükmü esas alan profil oluşturma işlemi için de geçerlidir. İtiraz etmeniz durumunda, kişisel bilgilerinizi işlemeyeceğiz, bunun istisnası, sizin çıkarlarınızdan, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden üstün olan zorlayıcı yasal gerekçelerin söz konusu olması veya bu veri işlemenin belli yasal taleplerin yürürlüğe konmasına, sürdürülmesine veya savunulmasına hizmet etmesidir.

9.3 Doğrudan reklam ile ilgili haklar

Eğer kişisel bilgilerinizi doğrudan reklamcılık için işlersek, bu durumda siz, DSGVO madde 21, fıkra 2 uyarınca, ilgili kişisel verilerin  bu tür reklamcılık amacına dönük işlenmesine her istediğiniz an itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu hüküm, doğrudan reklamcılık ile bağlantılı olduğu sürece profil oluşturma işlemi için de geçerlidir.

Doğrudan reklamcılık amacıyla veri işlenmesine itirazınız söz konusu olduğunda, artık kişisel verilerinizi bu amaçla işlemeyeceğiz.

9.4 Denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Ayrıca, kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenmesi konusunda, yetkili bir veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

10 E-posta yoluyla veya iletişim formu üzerinden irtibat kurulması

E-posta yoluyla veya iletişim formu üzerinden bize ulaştığınızda, verdiğiniz bilgiler (e-posta adresiniz, adınız ve soyadınız), sorularınızı yanıtlamak amacıyla tarafımızdan saklanacaktır. Bir çevrimiçi iletişim formu, güvence onayı nedeniyle aşağıdaki bilgileri içerir: Hitap, ad, e-posta adresi, doğum tarihi, telefon numarası ve adres. Bizimle iletişim kurmak için iletişim formumuz kullanıldığında, formdaki iletişim için zorunlu olmayan veri giriş alanlarını isteğe bağlı olarak işaretliyoruz. Bu veriler, talebinizi somutlaştırmaya ve işlenmesini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu verilerin girilmesi, gönüllü olarak ve sizin açık izninizle gerçekleşmektedir, DSGVO madde 6, fıkra 1, bent a. İşbu veriler, iletişim kanalları ile ilgili bilgiler içeriyorsa (örneğin e-posta adresi, telefon numarası), bu verileri girdiğinizde, talebinizi yanıtlamak için, gerektiğinde bu iletişim kanalları üzerinden sizinle iletişim kurabileceğimizi kabul etmiş olursunuz. Elbette, verdiğiniz bu rızayı her istediğiniz an geleceğe dönük olarak iptal edebilirsiniz.

Bu bağlamda oluşan verileri saklamak, artık gerekli olmadığından, bunları sileriz veya yasalar nedeniyle bu verileri saklama zorunluluğu varsa, veri işlemeyi sınırlandırırız.

11 İş başvuruları

Şirketimizde çalışmak isterseniz, iş başvurularınızı elektronik ortamda, özellikle e-posta yoluyla bize gönderebilirsiniz. Elbette, verilerinizi yalnızca iş başvurunuzu işleme koymak amacıyla kullanacağız ve üçüncü taraflara aktarmayacağız. Lütfen, şifrelenmemiş e-postaların erişim korumalı iletilmediğini unutmayın.

Kişisel verileriniz, başvuru işleminiz tamamlandıktan hemen sonra veya en geç 6 ay sonra, eğer siz verilerinizin daha uzun süre saklanması için bize onay vermediğiniz veya sözleşmenin kurulması gerçekleşmediği sürece silinecektir. Bunun yasal dayanağı, DSGVO, madde 6, fıkra 1, a, b ve f bentleri ve bunun yanı sıra Almanya Kişisel Verilerin Korunması Federal Kanunu (BDSG) madde 26’dır.

12 Üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruma verilerin aktarımı ve veri aktarımının amaçlanması

Kişisel verileriniz, prensip olarak üçüncü kişilere aktarılmaz; bu veri aktarımı ancak, bizim yasal olarak bunu yapmaya zorunlu kılınmış olmamız halinde veya sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle veya sizin tarafınızca önceden açık bir şekilde söz konusu işleme onay vermeniz halinde gerçekleşir.

13 Veri güvenliği

Verilerinizin, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak manipüle ve imha edilmesine, kaybolmasına veya yetkisiz kişiler tarafından erişimine karşı kapsamlı teknik ve operasyonel önlemler aldık. Güvenlik önlemlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve teknolojik ilerlemeye uyarlanmaktadır.

Son güncelleme: Haziran 2018