Hakkımızda

AIK pasif yangın önlemede kaliteyi temsil eder

Biz pasif yangın önlemede kaliteyi temsil ederiz. Bizim için kalite değerlendirmesi, müşteri odaklılığı, sürdürülebilirlik ve hedefe yönelik eylemi de kapsar.

Çünkü biz müşteri odaklıyız

  • Ürünlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştiririz
  • Müşterilerimizin üretim teknolojisi talimatlarını, ürünlerin özel teslimat şekillerini de dikkate alırız

Çünkü biz sürdürülebilirlik odaklıyız

  • Ürünlerimizi iş ve sağlık güvenliğinin en son bulgularına göre üretiriz
  • Çevreyi korumaya, hem üretimde hem de işlemede ve kullanmada üstün öncelik tanırız
  • Teknolojinin durumunu tanımlayan ve daha da geliştiren standartlaştırma komitelerinde ve çalışma gruplarında çalışırız

Çünkü biz hedef odaklıyız

  • Ekonomik başarımızı pazar payımız ve kârlılığımızdaki istikrarlı artışla sağlarız
  • Yönetimimiz ve çalışanlarımız süreçleri ve ürünleri sürekli iyileştirir

Bizim için kalite kapsamlı ve kalıcıdır. Bu bizim geçmişimiz ve geleceğimizdir.